News Update

News in Asia

health news

ฉันมีเนื้องอกในอกที่ฉันรู้สึกหดตัว

By on June 6, 2018

นักวิจัยชาวอเมริกันกล่าวว่าชีวิตของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเทอร์มินัลได้รับการช่วยชีวิตด้วยการบำบัดแบบใหม่ที่บุกเบิก มันเกี่ยวข้องกับการสูบ 90 พันล้านเซลล์มะเร็งที่ฆ่ามะเร็งเข้าไปในร่างกายของเธอ Judy Perkins ได้รับสามเดือนที่จะมีชีวิตอยู่ แต่สองปีต่อมาไม่มีสัญญาณของโรคมะเร็งในร่างกายของเธอ ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯกล่าวว่าการบำบัดยังคงทดลองอยู่ (more…)

อ้วนลงพุงกับความดันสูง

By on April 25, 2018

อ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่พบร่วมกันบ่อย และต่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases หรือ NCDs) ซี่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 พบว่า NCDs เป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรโลก คือประมาณร้อยละ 68 ดังนั้นการลดภาวะอ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง (more…)

เตรียมขยายให้บริการวัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโรต้า

By on January 13, 2018

ขณะนี้กำลังรอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อนำวัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อจะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีอันตรายกับคนไข้ ว่า วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (more…)