News Update

News in Asia

health news

เมื่อเปปไทด์ทำงานร่วมกับยาเสพติด

By on June 23, 2018

เมื่อเปปไทด์ทำงานร่วมกับยาเสพติดนักวิจัยได้สังเกตเห็นการลดขนาดของฝีในหนูและจำนวนแบคทีเรียในบริเวณที่ติดเชื้อ ชุดค่าผสมมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า ผลลัพธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังซึ่งมักจะรับมือกับการติดเชื้อเรื้อรังที่มีความหนาแน่นสูงในปอด โรคนี้ทำให้เกิดเมือกเพื่อสร้างเนื้อเยื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับแบคทีเรียเพื่อสร้างแผ่นชีวะและเจริญเติบโต (more…)

ฉันมีเนื้องอกในอกที่ฉันรู้สึกหดตัว

By on June 6, 2018

นักวิจัยชาวอเมริกันกล่าวว่าชีวิตของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเทอร์มินัลได้รับการช่วยชีวิตด้วยการบำบัดแบบใหม่ที่บุกเบิก มันเกี่ยวข้องกับการสูบ 90 พันล้านเซลล์มะเร็งที่ฆ่ามะเร็งเข้าไปในร่างกายของเธอ Judy Perkins ได้รับสามเดือนที่จะมีชีวิตอยู่ แต่สองปีต่อมาไม่มีสัญญาณของโรคมะเร็งในร่างกายของเธอ ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯกล่าวว่าการบำบัดยังคงทดลองอยู่ (more…)

อ้วนลงพุงกับความดันสูง

By on April 25, 2018

อ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่พบร่วมกันบ่อย และต่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases หรือ NCDs) ซี่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 พบว่า NCDs เป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรโลก คือประมาณร้อยละ 68 ดังนั้นการลดภาวะอ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง (more…)

เตรียมขยายให้บริการวัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโรต้า

By on January 13, 2018

ขณะนี้กำลังรอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อนำวัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อจะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีอันตรายกับคนไข้ ว่า วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (more…)