News Update

News in Asia

February, 2018

ลุ้นสนช.โหวต2กฎหมายลูก 8 มี.ค.นี้

By on February 20, 2018

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) ในฐานะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กล่าวว่า (more…)

บขส.รุกอาเซียนสำรวจเส้นทางข้ามประเทศ

By on February 20, 2018

บขส.สำรวจเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ“ลาว-กัมพูชา-เมียนมา-มาเลเซีย”เผยเบื้องต้นมีลูกค้าเป็นแรงงานชาวเมียนมาจากตากไปเข้าสู่เมืองหลักในเมียนมา ระยะยาวมีแผนวิ่งไปจีนตอนใต้ (more…)

บริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางฯ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

By on February 20, 2018

จิสด้าจับมือ กยท.พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพารา ด้วยทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยเห็นภาพรวมและแก้ปัญหาได้ตรงจุด (more…)

คอนโดแสนสิริ 6 สเต็ปในการเลือกซื้อคอนโดฯ ให้คุ้ม

By on February 20, 2018

คอนโดแสนสิริ 6 สเต็ปในการเลือกซื้อคอนโดฯ ให้คุ้ม ช่วงที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่จำนวนมากๆ ถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อ เพราะนอกจากผู้ซื้อจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้ว การแข่งขันของโครงการเหล่านั้นจะทำให้ได้ข้อเสนอที่ค่อนข้างดีด้วย แต่ผู้ที่ฉลาดซื้อก็ควรมีแนวทางในการเลือกโครงการต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ขอแนะนำทิปส์ง่ายๆ ในการเลือกคอนโดฯ ที่ใช่ 6 ข้อ เริ่มด้วย (more…)