News Update

News in Asia

เมืองหลวงและที่อยู่อาศัยของราชวงศ์

By on December 24, 2018

ย้อนกลับไปในปี 1700 ในช่วงจักรวรรดิโมกุลอำพันซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาใกล้กับชัยปุระทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงและที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ แต่ความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องของแอมเบอร์นำผู้ปกครองไปลาดตระเวนหาที่ดินใหม่พร้อมวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนั่นคือสิ่งที่ชัยปุระเข้ามา แม้ว่ามันจะไม่ธรรมดาในเวลาที่จะสร้างบนพื้นที่ราบ แต่พื้นที่นั้นเป็นยุทธศาสตร์ในหลายระดับ

อย่างแรกภูเขาโดยรอบจะให้การป้องกันและน้ำ นอกจากนี้สถานที่จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการค้าและการค้าที่มีกำไร เพื่อพัฒนาแผนอึ๊งซิงห์ศึกษาเมืองในยุโรปรวบรวมแผนที่จากทั่วทุกมุมโลกและเกณฑ์สถาปนิก Vidyadhar Bhattacharya ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอินเดียผู้มีชื่อเสียง