News Update

News in Asia

สนธิสัญญาสันติภาพไม่เคยลงนาม

By on October 12, 2018

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Moon Jae-in ได้กล่าวกับบีบีซีว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่สหรัฐฯและเกาหลีเหนือจะประกาศยุติสงครามในคาบสมุทรเกาหลีสงครามยุติลงในปี 1953 ด้วยการสงบศึก แต่สนธิสัญญาสันติภาพไม่เคยลงนาม นายมูนซึ่งเป็นลูกชายของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือกล่าวว่าอาจมีการ “การกระแทกและรอยฟกช้ำ”

ทางการทูตมากขึ้นในขณะที่เขาพยายามโน้มน้าวให้คิมจองอึนยอมสละอาวุธนิวเคลียร์ของเขา แต่เขาอธิบายนายคิมว่า “ตรงไปตรงมา” ในการให้สัมภาษณ์กับบีบีซีลอร่า Bicker ในกรุงโซลเขายังกล่าวว่าเขาหวังว่าผู้นำยุโรปจะช่วยเขาในการไกล่เกลี่ยระหว่างนายคิมและประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ทรัมพ์หากการเจรจาจนตรอก นายมูนได้พบกับนายคิมสามครั้งในปีนี้และทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างนายกับนายทรัมพ์ เขากล่าวว่าเขามี “การอภิปรายอย่างกว้างขวาง” กับประธานาธิบดีทรัมพ์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหรัฐฯเกี่ยวกับการประกาศยุติสงคราม