News Update

News in Asia

รายได้หัวหน้า scotches เพิ่มขึ้นพูดคุย VAT

By on June 3, 2018

หัวหน้าแผนกสรรพากรแห่งใหม่วางแผนที่จะเพิ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปยังคลังสรรพาวุธของเอเจนซีเพื่อเก็บภาษีและได้ออกข่าวลือเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามแผน

กรมสรรพากรจะไม่เสนอภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ตามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสื่อสังคมออนไลน์กล่าวว่าเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนชุดแรกของนายอีทึกนิทธรประภา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะอยู่ที่ระดับปัจจุบันเนื่องจากภาษีไม่ควรเพิ่มขึ้นในช่วงที่ประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง ในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เปลี่ยนแปลง กรมสรรพากรทำข้อเสนออัตราภาษีเป็นประจำทุกปี มิฉะนั้นอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามสำหรับเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่ 1.900 ล้านล้านบาทและ 2.200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณนี้และปีถัดไปจะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับกระทรวงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษี Ekniti กล่าว แผนกนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง AI เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ภาษีเก็บภาษีมากขึ้น ประมาณ 10 ล้านรูปแบบภาษีแรงงานที่มีจำนวน 38 ล้านคนในแต่ละปี และมีเพียง 3 ล้านคนในกลุ่มนี้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี มีที่ว่างเพื่อขยายฐานภาษี Ekniti กล่าว กรมสอบสวนคดีจะตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่า บริษัท ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ Ekniti กล่าวว่า บริษัท หลายแห่งยังคงใช้หนังสือบัญชีหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาธนาคารจะพิจารณาให้กู้ยืมแก่ บริษัท ตามข้อมูลทางการเงินในหนังสือบัญชีที่ยื่นต่อกรมสรรพากร เมื่อถามว่าจะตอบสนองต่อคำติชมของภาษี cryptocurrency ที่เพิ่งเปิดใหม่ Ekniti กล่าวว่าเขาจะดูรายละเอียดของกฎหมายและปรึกษากับ Securities and Exchange Commission ส่วนด้านอื่น ๆ ของกรมสรรพากรเขากล่าวว่ากรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีจาก บริษัท ต่างชาติที่ขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากอีคอมเมิร์ซและ บริษัท สื่อสังคมออนไลน์ “เราจะลงโทษอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงภาษีในขณะที่ให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับผู้จ่ายเงินภาษีที่ดี” เขากล่าว รัฐบาลหลายแห่งมีปัญหาการขาดดุลงบประมาณเป็นเวลาหลายปีนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2540 ในเอเซีย ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมีแผนที่จะควบคุมหนี้สินไม่เกินร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ขณะที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะรายงานวานนี้ว่าหนี้สาธารณะของประเทศในวันที่ 30 เมษายนมีมูลค่า 6.5 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP ในจำนวนนี้หนี้ในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 ในขณะที่หนี้ระยะยาวคิดเป็นประมาณร้อยละ 91 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด