News Update

News in Asia

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆ

By on April 29, 2019

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ห้องน้ำเหม็นมากๆส้วมเหม็นมากๆ ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากๆ ทำไงดี? ส้วมส่งกลิ่นเหม็นมากๆทำไงดี?
ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ เห็นผลรวดเร็วและทันใจ ปลอดภัยไร้สารเคมี ด้วยการใช้จุลินทรีย์ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำ กลิ่นเหม็นส้วม ห้องน้ำห้องส้วมมีกลิ่นหอมแทนที่ทันที

ปัญหาห้องน้ำเหม็นมากๆ หรือส้วมเหม็นมากๆพบบ่อยๆจากลูกค้า โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะหรือส้วมสาธารณะ เช่น ปั๊มน้ำมันทั่วๆไป ห้างสรรพสินค้าที่มีผู้ใช้ห้องน้ำจำนวนมากๆ หรือไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีคนงานก่อสร้างจำนวนมากๆจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำเหม็นหรือกลิ่นส้วมเหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวนจมูก กลิ่นเหม็นอาจกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณกว้าง ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้

มีปัญหาส้วมเหม็นมากๆ ? ห้องน้ำเหม็นมากๆ ? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยการใช้จุลินทรีย์ ย่อยสลายของเสียและกลิ่นเน่าเหม็น ใช้ปุ๊บกลิ่นเหม็นลดลงในชั่วโมง กลิ่นหอมจากจุลินทรีย์มาแทนที่ทันที

มีปัญหาห้องน้ำเหม็น ? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในห้องทำงาน ? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยจุลินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ

ห้องน้ำ, ห้องส้วม เป็นแหล่งรวมของเสีย ถ้าดูแลไม่ดีหรือมีของเสียเกาะติดในห้องน้ำก็อาจสร้างปัญหาก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็นห้องน้ำได้ ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำ ห้องส้วมพบบ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทำความสะอาดห้องน้ำด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ จะมีฤทธิ์เป็นกรด อาจส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในระบบได้ ทำให้จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียตายหรือลดจำนวนลง ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆ อาจจะไม่เป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้คือ ตัวจักรสำคัญที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียต่างๆที่มาจากห้องน้ำโดยตรง การลดปริมาณจุลินทรีย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลให้ของเสียมากขึ้น กลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำมากขึ้นได้

วิธีแก้ไขห้องน้ำเหม็นมากๆ การแก้ไขส้วมเหม็นมากๆ ทำอย่างไร? วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทำอย่างไร?

การแก้ห้องน้ำหรือส้วมส่งกลิ่นเหม็นรบวนด้วยวิธีธรรมชาติ คือ การเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบหรือใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดทุกๆส่วนในห้องน้ำ เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วม เมื่อการย่อยสมบูรณ์แบบ ก็จะส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นลดลงสลายและหายไปในที่สุด

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ส้วมมีกลิ่นเหม็นมาจากจุดใด?

1. บ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดรวมและจุดรับของเสียทั้งหลายทั้งปวงจากชักโครกหรือส้วม ของเสียต่างๆจะรวมเก็บรวมไว้ในบ่อเกรอะ ถ้ากรณีที่ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่มีอยู่ ก็จะเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น กลิ่นจากก๊าซไข่เน่าเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่ที่สูงตามท่อระบายอากาศและท่อน้ำทิ้ง ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์ กลิ่นเหล่านี้ก็จะถูกดูดเข้าไปในห้องแอร์ทันที

2. ท่อน้ำทิ้ง ในห้องน้ำส่วนใหญ่จะมีท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำจากการใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งซักผ้า อาบน้ำ ฯลฯ ของเสียที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆก็จะไหลลงไปตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง และจะมีของเสียบางส่วนเกาะติดอยู่ตามท่อน้ำทิ้งที่เป็นท่อพีวีซี โดยเฉพาะสบู่ ยาสีฟันและอื่นๆ เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้าก็จะเกิดเป็นของเสียส่งกลิ่นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง หรืออาจมีอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งพ่วงเข้ากับบ่อเกรอะ เพื่อส่งน้ำเสียลงในจุดเดียวกันกับชักโครกหรือส้วม ซึ่งตามหลักการที่ถูกต้องนั้น ต้องแยกบ่อน้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งกับบ่อเกรอะ ต้องเป็นคนละบ่อกันจึงจะไม่เกิดปัญหาก๊าซไข่เน่าลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง

3. ชักโครก หรือโถส้วม

4. พื้นห้องน้ำ

ห้องน้ำจะมีกลิ่นหอมตั้งแต่ใช้จุลินทรีย์ ในครั้งแรก ทั้งมีกลิ่นหอมและมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในห้องน้ำ บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นในห้องน้ำ แก้กลิ่นเหม็นในห้องน้ำได้ทันใจ