News Update

News in Asia

จีนคัดค้านการแทรกแซงเรื่องภายในเวเนซุเอลา

By on January 28, 2019

โฆษกต่างประเทศจีนแถลงวันนี้ว่า จีนคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเวเนซุเอลา โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเวเนซุเอลา

แถลงการณ์ของทางการจีนมีขึ้นภายหลังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์จากสถานการณ์ในเวเนซุเอลา โดยนายไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเข้าร่วมด้วยได้วิจารณ์รัสเซียและจีนที่ขัดขวางสหรัฐไม่ให้ออกแถลงการณ์ยูเอ็น ก่อนหน้านี้นายฮวน ไกวโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาประกาศตัวเองเป็นประธานาธิบดีเฉพาะกาลเมื่อวันพุธที่แล้ว โดยบอกว่าสหรัฐและประเทศในลาตินอเมริกาสนับสนุนเขา โฆษกต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลเวเนซุเอลาในการดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ อิสรภาพ และเสถียรภาพ ซึ่งนานาประเทศควรจะเคารพตามระเบียบในกฎบัตรสหประชาชาติ และไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่น โดยกล่าวว่าเรื่องในเวเนซุเอลาควรให้ประชาชนในประเทศเป็นผู้ตัดสิน รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายช่วยสร้างเสถียรภาพในเวเนซุเอลาและทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ