News Update

News in Asia

คอนโด เมย์แฟร์ เช็ค “จำนวน” ก่อนเลือกซื้อคอนโด

By on December 18, 2018

คอนโด เมย์แฟร์ เช็ค “จำนวน” ก่อนเลือกซื้อคอนโด มีหลายเหตุผลที่ทำให้คนอยากอยู่คอนโด เช่นอยู่ในเมืองเดินทางไม่ไกล รถไม่ติด มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว ดูแลรักษาง่าย

เพราะพื้นที่ใช้สอยไม่มาก ระบบรักษาความปลอดภัยดีเข้มงวด ส่วนปัจจัยหรือจุดตัดสินใจซื้อก็มีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันไป ซึ่งไม่เพียงเงื่อนไขหลักๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง,ราคาคอนโด,ผู้ประกอบการ,การบริหารอาคารแล้ว ยังมี “รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคอนโด” อีกหลายอย่างที่คนมักนำมาเปรียบเทียบ เช่น

– จำนวนยูนิต
– จำนวนชั้น
– จำนวนที่จอดรถ
– จำนวนลิฟท์

จำนวนยูนิตมาก-น้อย ของคอนโดมีผลต่อการอยู่อาศัย โครงการใหญ่จำนวนยูนิตมาก คนย่อมพลุกพล่าน และ ในกรณีที่ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า โครงการที่มียูนิตมากๆ เท่ากับเรามีคู่แข่งมากด้วยอย่างไรก็ตาม จำนวนยูนิตมาก พวก Facility ย่อมต้องมากและครบครันตามไปส่วน

จำนวนชั้นของคอนโด คล้ายกับกรณีของจำนวนยูนิต นั่นคือ หลายชั้นก็หลายยูนิต มองไปอาจรู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ตึกสูง(ไฮไรส์)หลายชั้น ระยะเวลาก่อสร้างก็นานกว่า ความเสี่ยงในด้านการก่อสร้างมากกว่าโดยตึก 20 ชั้น เฉลี่ยระยะเวลาก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขณะที่ตึกโลว์ไรส์ 8 ชั้น ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถึง1 ปีครึ่ง

จำนวนที่จอดรถ คอนโดส่วนใหญ่ต้องแย่งกันจอดรถเพราะที่จอดรถน้อยกว่าจำนวนห้องชุด ดังนั้น โครงการไหนมีที่จอดรถใกล้เคียงกับจำนวนยูนิตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี ทั้งนี้ตามหลักกฎหมาย คอนโดขนาด 60 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่จอดรถ 1 คัน หรือพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม.ต่อที่จอดรถ 1 คัน

จำนวนลิฟท์ หลายคนอาจมองผ่านเรื่องลิฟท์ แต่ในคอนโดใหญ่ๆ ที่มีคนจำนวนมาก จำนวนลิฟท์ต้องเพียงพอกับผู้อยู่อาศัยโดยทั่วไปอาคารที่พักอาศัยจะกำหนดจำนวนลิฟต์1 ตัวต่อ 100-200 ห้อง แต่ถ้าในแน่ๆต้องเทียบความหนาแน่นของผู้ใช้ความสามารถในการรองรับในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลาในการรอลิฟท์ ชนิดของลิฟต์ อัตราความเร็ว และความสามารถในการรองรับ เป็นต้น

ขณะที่ในแง่กฎหมายกำหนดเรื่องน้ำหนักลิฟท์สำหรับอาคารสูงต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 630 กก. และลิฟท์ดับเพลิงในอาคารต้องเคลื่อนที่ระหว่างชั้นบนสุดถึงล่างสุดไม่เกินหนึ่งนาที

ทั้งนี้ ลิฟท์ความเร็วต่ำ ไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น ,ลิฟท์ความเร็วปานกลาง ระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น,ลิฟท์ความเร็วสูง ไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น