News Update

News in Asia

การจัดฟัน ทำให้ใบหน้าเรียวขึ้นจริงเหรอ ?

By on July 29, 2019

การจัดฟัน ทำให้ใบหน้าเรียวขึ้นจริงเหรอ ? ในยุคแห่ง Social Media มีกระแสที่นิยมพูดถึง ในวงการจัดฟัน นั่นก็คือ การจัดฟัน แล้วหน้าเรียว จนทำให้หลายๆคน ที่ไม่ได้มีความผิดปกติ ของเหงือก และฟัน อยากจะหน้าเรียว จึงหันไปพบ ทันตแพทย์ เพื่อจัดฟัน แล้วหน้าจะได้เรียว หลายๆคน คิดว่าการ จัดฟัน ช่วยให้มีใบหน้าเรียวเล็กลง ทำให้ดูสวยหล่อขึ้น และ มากไปกว่านั้น ยังบอกว่าการจัดฟัน ทำให้ดั้งโด่งได้ด้วย !!

ว่าแต่ มันจริง หรือเท็จ!! จากหลากหลาย บทความ ที่ได้เคยอ่านผ่านสื่อต่างๆ สรุปได้ด้วยตนเองว่า “การจัดฟันแล้วหน้าเรียว ไม่เป็นความจริง ! และไม่ได้ช่วยให้หน้าเรียว หรือ ดั้งโด่ง ทั้งนั้น วันนี้ เรามีคำตอบ ในคำถามที่คาใจนี้

การ จัดฟัน เป็นการรักษา และแก้ปัญหา โครงสร้างของเหงือกและฟัน ที่ผิดปกติ ไม่ได้ช่วยทำให้ใบหน้าดูเรียวยาวมากขึ้น เพราะไม่ได้เป็นการแก้ไข หรือ ปรับขนาดของขากรรไกรให้มีขนาดเล็กลง สำหรับผู้ที่เคยไปทำการจัดฟัน แล้วรูปหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะเนื่องด้วยมีการถอนฟัน ร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งทันตแพทย์ จะทำการถอนฟันเหล่านั้นออก เพื่อเป็นการช่วยจัดระเบียบของรูปฟัน และโครงหน้าให้เข้ารูปได้สัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นเพียงบางรายเท่านั้น ที่จำเป็นต้องทำการถอนฟัน หรือแก้ไขโครงสร้างที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในการจัดฟัน ร่วมกับการถอนฟัน และทำให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่เป็นระเบียบมากขึ้น ลดการยื่นของกระดูกขากรรไกรลงและปรับโครงรูปหน้า ที่เกิดขึ้นจากปัญหาของฟันให้ดีขึ้น จึงทำให้เห็นว่ารูปหน้า และขนาดกราม มีการเปลี่ยนแปลง การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่สามารถทำให้กรามเล็กลงได้

อาการที่บ่งบอกว่าควร “จัดฟัน”

1. หากมีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป

2. หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ

3. หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ ถาม ในกรณีที่ทันตแพทย์จัดฟันเห็นว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษา

สรุปได้ว่า การจัดฟัน ไม่ได้ทำให้หน้าเรียวขึ้น หรือดั้งโด่งขึ้น ยกเว้น ในรายที่มีการถอนฟัน หรือการรักษาอย่างอื่น ควบคู่กับการจัดฟัน ที่ส่งผลต่อโครงสร้างโดยรวมของใบหน้า จึงจะทำให้หน้าแลดูเรียวยาวขึ้น ฟันเป็นระเบียบมากขึ้น